Yoga 1

Yoga 1 er en time som passer for alle. Fokuset er på stående stillinger og å skape et godt fundament for yogapraksisen. Alle timene vil bli avsluttet med restorative stillinger (stillinger som roer ned, og hvor man bruker pledd, puter etc for å støtte opp stillingen) og savasana (avspenning). Timene vil alltid være forskjellige fra gang til gang, men du vil kjenne igjen flere av stillingene.

Yoga 1 is a class that is suitable for everyone. The focus will be on standing poses(asanas) and to create a good foundation for your yogapractice. All classes will end with restorative poses and savasana. The classes will always be different from time to time. But you will recognise several of the poses every time.