Yoga 1+

Yoga 1+ er som yoga 1, en grunnleggende time som passer for nybegynnere. Men på disse timene vil intensitetsnivået være litt høyere. Stillingene vil bli holdt litt lengre og det blir lagt inn noen litt mer utfordrende stillinger (ingen avanserte).

Yoga 1+ are like yoga 1, a basic asana class that is suitable for beginners. But in these classes there will be a little higher intensity. We stay in the poses longer and we put in a few more challenging poses (not advanced).