Timeplan

Høstplanen er med to kveldstimer mindre. Mer tid mellom timene til å rydde og vaske.

På grunn av covid-19 må alle registreres og det er litt mer begrenset plass, så husk å melde deg på timene via nettsiden her eller Mindbody appen.

Nb! Onsdagskveld er endret.

Det er fint om du har egen matte og gjerne blokker og belte. Men alt kan lånes på studio!