Rolig

Rolig klassen er åpen for alle, men denne timen bør kombineres med andre timer. Altså at man ikke kun går på denne timen. Selv om stillingene er ganske rolige og avslappende, er de ikke helt passive. En bør lære seg hvordan en skal jobbe i forskjellige stillinger på de andre timene for å få best utbytte av stillingene i denne timen. Det blir brukt stoler, puter, pledd etc for å støtte opp stillingene så en kan være i stillingene lengre uten at det blir for utfordrende og at en får roet mer ned. Dette er en fin time for å roe ned, om en er sliten eller bare vil ha en rolig og avslappende time.

The “rolig”(calm) class is open for everyone, but this class should be combined with other classes as well. All though the poses (asanas) are calm, supported and relaxing, they are not completly passive. You should learn how to work in the different poses at the other classes to get more out of this class. We use chairs, bolsters, blankets, walls, belts and blocks to support the different poses.

This is a good class to calm down if you are stressed, low on energy or just want a more relaxing class!