Nye priser fra 1/1-2021

Fra og med 1.januar-2021 settes prisen opp litt. De blir ikke endret hvert år!

For de som har abonnement så gjelder samme prisen som før, ut abonnementet.

Husk alle klippekort har varighet på et år.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.