Små grep…

For å prøve å forebygge smitte i disse tider med influensa og viruser kan det være fint å sprite eller vaske hender før en henter utstyret på yogaen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.